MTÜ ÖÖKULL    


Menüü


Meie lugu


Öökull on 1998.aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on abistada kodu, perekonna ja turvalise kasvukeskkonna kaotanud lapsi ja nende peresid. Üheks eesmärgi saavutamise teeks on olnud kaasa aidata laste hoolekandeasutuste loomisele. Selle aja jooksul on käivitatud kolme keskuse tegevus
1999.a avati noortekeskus, mis lisaks keskuse teenuse pakkumisele hakkas tegelema ka tänavatöö, rehabilitatsioonitöö, sotsiaalsete toimetuleku oskuste õpetamise, huvitegevuse ja vabatahtliku töö organiseerimisega.
2002.a avas MTÜ Öökull Loovkeskuse, mille eesmärgiks on teha noorsootööd läbi loovmeetodite. Praegu töötab Loovkeskus iseseisva organisatsioonina.
2004.a ja 2007.a. on MTÜ Öökull võitnud riigihanke konkursi ning pakkunud praeguseks juba 6 aastat Tartu linnale päevakeskuse teenust vähekindlustatud perede lastele (Annelinna Lastekeskus)
2011 aastast tegutseb MTÜ Öökulli all Koolitus- ja nõustamiskeskus TEAN (koolitusluba nr 6188HTM), www.teankoolitus.ee
2012. aastast rahvusvahelise mobiilse noorsootöö keskus Öökull tegutseb Koidu talus Lalli külas Kambja vallas Tartumaal.
2012. aastast tegutseb Kambja Noortekeskus Kambja alevis ja 2014. aastast Kuuste noortetuba Kambja vallas Tartumaal.